حرم مطهر رضوى و نگاهى به رويدادهاى مهم آن

حرم مطهر رضوى و نگاهى به رويدادهاى مهم آن درباره اصل و نسب و سجاياى اخلاقى حضرت رضاعليه السلام و زندگى آن حضرت تا زمان شهادت، تاكنون كتابهاى زيادى نوشته شده است. اما درباره حوادثى كه براى بارگاه مقدس اين بزرگوار پيش آمده، مورخان تنها به ص…