شهادت امام باقر علیه سلام

شهادت یادگارنینوی،پنجمین نور هدی،باقرالعلم الانبیاء، تسلیت و تعزیت.

در میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده **** سنگ غربت شکسته بغضم را دیده ام،صبر خود ز کف داده معرفی سیره امام باقر(علیه سلام) مردی از خانوادهٔ خورشید امتداد غم امام شهید انعکاس صدای عاشوراست روضه های غروب مناست مرد سجاده، مرد ن…