شهادت امام هادی علیه السلام

غروب غریبانه دهمین آفتاب ولایت، بر رهروان راه مقدسش تسلیت باد!

گروهی از دشمنان ناپاک امام هادی (علیه ‏السلام) که هر لحظه در صدد قتل آن حضرت بودند به متوکل، راجع به امام (علیه‏ السلام) سعایت کردند که در منزلش نامه‏ ها و اسلحه‏ ها از شیعیانش (از مردم قم) موجود است و او قصد شورش و قیام دارد، متوکل از این گز…