روزه داری در ادیان دیگر

اديان ابتدايى

با بررسى اديان ابتدايى، مى بينيم که روزه حتى در ميان بوميان و قبايل ابتدايى تقدّس داشته است. قبايل بومى آمريکا معتقد بودند: روزه گرفتن در کسب هدايت و راهنمايى از روح اعظم موثر است. يکى از مراسم آن ها پرهيز از خوردن غذا بود. نزد بسيارى از اقو…

لامائيسم

لامائيست‌ها در هر ماه روزهاي 14 و 15 و 29 و 30 تنها از غذاي آردي و چاي تناول مي‌كنند ولي پارسايان ا ين مذهب در طول اين چهار روز تا غروب آفتاب هيچ نمي‌خورند. حکمت بودا ترجمه محمد جواد ادبي ص ۱۲…

دين يهود

واژه عبري براي کلمه روزه، لفظ صوم است؛ در آئين يهود روزه جزئي از مجموعه اعمالي است که يک يهودي براي ذليل ساختن تن و رنجور ساختن آن انجام مي‌دهد. روزه در تمام اوقات در ميان هر طايفه و ملت و مذهب موقع ورود اندوه و رحمت غيرمترقبه معمول بوده است و…

آيين مورمن

مسيحيت فرقه هاي زيادي دارد که يکي از اين فرقه هاي پرسروصدا در آمريکا گروه موسوم به مورمن ها بودند که به رهبري فردي به نام ژوزف اسميت در دهه ۱۸۲۰ميلادي شروع به فعاليت و تبليغات منجي گري کردند. بنيادگرايي مورمني يک جنبش محافظه کارانه از مورمني…

آيين صابئين

صابئين يا مندائيان (پيروان حضرت يحيى) در روزهاى ويژه اى از سال که آن ها را مبطل مى نامند از خوردن گوشت، ماهى و تخم مرغ خوددارى مى کنند. از جمله اين روزها 26، 27، 28، 29 و 30 ماه سمبلتا، روزهاى ششم و هفتم ماه دولا و روز دوم ماه هطيا است. آن ها …

آيين زرتشت

در آيين زرتشت خوردن گوشت حيوانات در روزهاى 2، 12، 14، و 21 هر ماه ممنوع است. در اين روزها که متعلق به چهار امش اسپند؛ وهمن، ماه، گوش و رام است، زرتشتيان از خوردن گوشت پرهيز مى کنند. اين چهار نفر از ,حامیان چهارپايان هستند. حتى در اين روزها که به ن…

آيين بوديسم

شاهزاده سيدارتا يا همان بودا به راهبان خود توصيخ مى داد که يک وعده غذا در روز بيش تر نخورند. همه فرقه هاى اصلى بوديسم، دوره هايى براى روزه دارند که معمولاً در روزهاى چهاردهم ماه و ديگر روزهاى مقدس است. در آيين بودا، روزه به معناى خوددارى از خوردن …

آيين جاينيسم

پيروان آئين جين ، براى ايجاد آمادگى روحى خود در برخى از جشن ها و اعياد روزه مى گيرند. در اين آيين، روزه، روش هاى گوناگونى دارد و به عنوان نمونه از خوردن هر گونه غذا از غروب امروز تا طلوع آفتاب روز بعد خود دارى مى کنند و يا در يک روش روزه دارى د…

آيين سيک

در آيين سيک به روزه دارى به جز موارد پزشکى توصيه نمى کنند . روحانيون سيک معتقدند روزه دارى هيچ منفعتى براى شخص روزه دار ايجاد نمى کند . رهبر سيک ها صاحب گوروگرانت مى گويد: کسانى که به روزه دارى ممارست مى کنند منفعت زيادى نمى برند (گورو گرا…

آيين مسيحيت

در کتاب مقدس مسيحى بار ها به روزه و روزه دارى اشاره شده به عنوان نمونه موسى (ع) چهل روز روزه گرفت (سفر تثنيه 9 :21-7) و يا داود (ع) براى شفاى پسرش روزه گرفت (2 سموئيل 12 :25-15). و يا يهوشافاط براى پيروزى بر دشمن در تمامى يهودا اعلام روزه …