کلام وفلسفه اسلامی

بازشناسى عناصر فلسفه هنر بر پايه مبانى حكمت صدرايى

چکیده: امروزه،فلسفه اسلامى،با توجه به پیش رفت علوم،نیازمند آن است که در حرکتى پویا خود را به روز و کارآمد نماید تا نشان دهد که در پاسخ گویى به پرسش هاى جدید نیز تواناست. به نظر مى رسد که فلسفه اسلامى مى تواند بیشترِ پرسش هایى را که در حوزه ه…

آغاز آفرينش (1)

على زمانى قمشه اي آيا مى‏توان به آغاز آفرينش پى ‏برد؟ از دير باز اين پرسش ذهن و انديشه بشر را به خود مشغول داشته كه آفرينش از كى و از كجا آغاز شده است؟ آيا ممكن است روزى بشر به اين راز دست‏يازد و بداند اين كهكشانها، ستارگان، سيارات، دنبال…

دلیل وجود رجعت در امت اسلامى

مکتب تشیع براساس پیروى از قرآن و خاندان رسالت، استوار است، و شیعیان معتقدند که در شناخت و دریافت معارف اسلامى باید به این دو گوهر گرانبها چنگ زد و ازپرتو انوار درخشان این دو منبع پرفیض بهره برد. شیعه این اعتقاد را نه از پیش خود ساخته، بلکه بنیانگزا…

دیدگاه ملا صدرا درباره روح و نفس انسانى

آنچه براى اهل نظر از فلاسفه اسلامى ثابت شده، این است که غیر از اعضاء و جوارح و ابدان مادى، امر دیگرى در باطن انسانها است که منشا احساسات و ادراکات و تعقلات و حرکات و سکنات و فعل و انفعالات ارادى و غیرآنها مى باشد و آن همان نفس ناطقه و جان و روا…

اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

از دیدگاه عقل و فلسفه اولین مساله زیربنایى در علم النفس، اثبات موجودیت مستقل مجرداز ماده براى نفس است زیرا این مساله، محور تمام مسائل علم النفس از دیدگاه اسلامى مى باشد و این بحث محورى در همه مسائل قواى مورد بحث در علم النفس تاثیر کلى دارد و …

عدالت در انديشه هيوم

عدالت در انديشه هيوم «فراتر از نفع شخصي» اقتباس و ترجمه  سيدمجيد كمالى ديويد هيوم به احتمال زياد نظام اخلاقى خود را به عنوان مهم ترين بخش رساله اش در باب طبيعت انسانى لحاظ مي كرد. اما هنوز هم نظريه اخلاقي اش، به ويژه نظريه عدالتش، مفسران را …

رويكرد عقلى بر ضرورت وجود امام

امامت عقلی اصل این پیش فرض و این كه بعثت و معرفى پیشوا، لطف است، مورد قبول اكثر مذاهب كلامى حتى بزرگان اشاعره است، منتها اشاعره مى ‏گویند، اگر خداوند، این امور را انجام نداد، كار قبیحى انجام نداده است. نتیجه‏ ى كلام شان، این است كه انجام دادن لطف ب…

فلسفة امامت از منظر صدرا

اشاره حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت امام، مشعل فروزان هدایت است و امامت، کشتی نجات ازطوفان حیات مادی. از آنجا که این موضوع از اصول و مسائل مکتب تشیع می باشد، علمای بزرگوار و محققان و اهل کلام پیوسته در باره آن به ب…

توحيد خالقيت

خالقیت و آفریدگاری از صفات خداوند است، این صفت مقتضای براهین اثبات وجود خدا است، زیرا مفاد آن براهین، این است که خداوند مبدأ و علة العلل موجودات است؛ بحث در این است که خداوند در صفت آفریدگاری، شریک ندارد و خالق جهان کسی جز خداوند نیست پس یکى از ش…

برهان حدوث

برهان حدوث برهان حدوث در الهيات اسلامى ـ به ويژه نزد متكلمان ـ از اهميت ويژه‎اى برخوردار است؛ تا آن جا كه به عنوان طريق ويژه متكلمان ناميده شده است. برهان حدوث در كتب كلامى به گونه‎هاى مختلفى تقرير شده است.(1) طريق حدوث در احاديث اسلامى ن…